KONFERENCJE

ZAPOWIEDZI

Big Data Technology Warsaw Summit, 22 lutego 2018, Warszawa

RIBA Forum, RODO – Innowacje – Bezpieczeństwo – Audyt, 28 lutego – 1 marca 2018, Warszawa

InfraSEC Forum, Bezpieczeństwo twardej infrastruktury, 8-9 marca 2018, Warszawa

Klient w urzędzie, O nowoczesnej obsłudze interesanta, 26-27 kwietnia 2018, Gdańsk

CyberGOV, Bezpieczeństwo ICT w sektorze publicznym, 17 maja 2018, Warszawa

CDO Forum, Dane i zarządzanie informacją w czasach cyfrowej transformacji, 7 czerwca 2018, Warszawa

Technology Risk Managament Forum, Zarządzanie ryzykiem technologicznym, 20-21 czerwca 2018, Wrocław

ML@Enterprise, Machine learning, sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka i data science w praktyce biznesowej, 20 września 2018, Warszawa

Do pobrania: Harmonogram konferencji na rok 2018

ARCHIWUM

Advanced Threat Summit, 22-23 listopada 2017, Warszawa

ML@Enterprise, Machine learning, sztuczna inteligencja, zaawansowane technologie anlityczne i data science w praktyce biznesowej, 14 listopada 2017, Warszawa