Tag: Bezpieczeństwo

W ciągłej gotowości na pojawienie się czarnego łabędzia

Wybuch pandemii pokazał, że niewyobrażalne do niedawna scenariusze wydarzeń, w jednej chwili mogą stać się rzeczywistością. Tylko gotowość na każdą sytuację pozwala mieć nadzieję, że uda się skutecznie zmierzyć ze zmianą. Podczas siódmej, ale pierwszej przeprowadzonej w pełni online, edycji Advanced Threat Summit, CSO, CISO, dyrektorzy IT i specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa dyskutowali o: bezpieczeństwie w niepewnym otoczeniu, optymalizacji, elastyczności i zwinności – w szczególności w kontekście chmury obliczeniowej, cyberodporności oraz – modnej w ostatnim czasie – antykruchości.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa zaczyna się od analizy ryzyka

Analiza ryzyka musi mieć charakter całościowy, powinna być prowadzona na różnych poziomach i odnosić się do różnych aspektów cyberbezpieczeństwa – przekonywali uczestnicy trzeciego zdalnego spotkania przed „KSC Forum”. Tylko przy takim podejściu można zapewnić jej faktyczną użyteczność i przydatność zarówno na poziomie pojedynczych organizacji, jak i całego kraju. To, w jaki sposób została zrealizowana, może pokazać audyt bezpieczeństwa.  

Analiza ryzyka podstawą cyberbezpieczeństwa

W dobie cyfrowej transformacji i rozwoju chmury obliczeniowej incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa jest coraz więcej, a przy tym zagrożenia są coraz bardziej złożone. Technologia to jednak nie wszystko. Istotną część zarządzania ryzykiem stanowią kwestie „bardziej miękkie”, w tym także komunikacja wewnątrz organizacji. O tym, w jaki sposób incydenty przewidywać i wykrywać, jak się zachować, gdy się wydarzą, oraz co robić, by wyciągać z nich właściwe wnioski, rozmawiali uczestnicy „Technology Risk Management Forum 2020”. Tym razem CISO, CSO, audytorzy bezpieczeństwa IT, a także eksperci, menedżerowie i specjaliści, którzy na co dzień zajmują się cyberbezpieczeństwem, zarządzają ryzykiem albo odpowiadają za ciągłość działania organizacji, spotkali się online.

Cyberbezpieczeństwo wpisane w procesy

W sierpniu miną dwa lata od wejścia w życie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Wdrożenie jej wymogów jest zadaniem każdego podmiotu, który został wyznaczony jako operator usługi kluczowej. Związanym z tym wyzwaniom poświęcone jest drugie już „KSC Forum”, tym razem odbywające się w formie wirtualnej. Wrześniową e-konferencję poprzedzą trzy zdalne spotkania tematyczne. Podczas pierwszego dyskutowano o aktualnych postępach w realizacji wymagań regulacyjnych dotyczących KSC, innych prawnych aspektach cyberbezpieczeństwa oraz technicznych możliwościach przeciwdziałania zagrożeniom w coraz bardziej cyfrowym środowisku działania biznesu.  

Potrzebna współpraca i wymiana doświadczeń

Jak zapewnić odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa w różnych obszarach działania państwa? Jak zorganizować efektywną współpracę między różnymi podmiotami publicznymi – samorządowymi i centralnymi? Jakie wnioski i doświadczenia płyną z wdrażania ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa? Jakie wyzwania na przyszłość stoją przed uczestnikami KSC? Zagadnieniom tym poświęcone były podczas e-konferencji „CyberGOV 2020. Bezpieczeństwo IT w sektorze publicznym” dwa panele dyskusyjne. 

Nagłe przyspieszenie w cyberbezpieczeństwie

Wszyscy już od dawna zdawali sobie sprawę, że postępująca cyfryzacja sektora publicznego będzie wymagała zmierzenia się z nowymi wyzwaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że tak szybko przyjdzie im w rzeczywistości stawić czoła. Pojawienie się pandemii koronawirusa wymusiło przejście w trybie pilnym do pracy niemalże w całości w środowisku cyfrowym. W ślad za tym konieczne stało się wprowadzenie odpowiednich rozwiązań do zabezpieczenia wykorzystywanych zasobów i aplikacji przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości efektywnego działania organizacji i jej pracowników. Siłą rzeczy tematyka bezpieczeństwa zdalnej pracy i ochrony zasobów cyfrowych stała się jedną z kluczowych podczas konferencji „CybeGOV 2020”.  

Architekt cyberbezpieczeństwa pilnie poszukiwany

Majowe spotkanie CSO Council, odbywające się po raz kolejny w formie wideokonferencji, poświęcone było architekturze bezpieczeństwa jako ważnej i wciąż niedocenianej dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, czym powinna być architektura cyberbezpieczeństwa i kto ma zajmować się jej tworzeniem oraz utrzymaniem. Jakie kompetencje są do tego potrzebne i czy zapotrzebowanie na architektów cyberbezpieczeństwa będzie rosło? Spotkanie odbyło się pod hasłem „Architektura cyberbezpieczeństwa – czyli planowanie i strategia dla CISO”. 

Cyberodporność podstawą bezpieczeństwa systemów i informacji

W cyberbezpieczeństwie potrzebne są kompleksowe, całościowe rozwiązania. Chodzi nie tylko o zapewnienie możliwości odpierania poszczególnych ataków lecz przede wszystkim o zapewnienie organizacji stanu stałej, wysokiej odporności na zagrożenia i mechanizmów zapobiegania rozprzestrzenianiu się cyberinfekcji. Skuteczne na tym polu mogą okazać się doświadczenia z zakresu biologii, historii czy epidemiologii. Mówili o nich uczestnicy marcowego spotkania CSO Council.