O ESR

Informatyka ma dwa życia. Pierwsze nadaje jej producent systemów i narzędzi, drugie ich użytkownik i odbiorca. Chcemy pisać o tym drugim. O tym, jak proponowana przez wytwórcę forma technicznych możliwości zapełnia się treścią biznesowych i społecznych zastosowań w firmie bądź instytucji. Jak ten proces się odbywa, jakie związane są z nim wyzwania i jakie efekty można osiągnąć w wyniku umiejętnego wykorzystania potencjału istniejących rozwiązań.

Enterprise Software Review stawia sobie za cel dostarczanie fachowej, pogłębionej wiedzy na temat działania informatyki w dużej organizacji. Publikowane materiały mają pomagać w rozwiązywaniu konkretnych, rzeczywistych problemów związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Będą poruszać zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów zarządzania środowiskiem informatycznym w realiach biznesowej codzienności.

Serwis jest skierowany do menedżerów i specjalistów IT – ekspertów zajmujących się zastosowaniami informatyki w różnych obszarach i dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Chcemy być forum wymiany informacji i doświadczeń dla tej grupy odbiorców. Miejscem koncentracji ciekawych pomysłów i idei, pośrednikiem w dostępie do unikalnych, merytorycznych treści i stymulatorem kontaktów z ludźmi dysponujących głęboką, użyteczną na polu wykorzystania informatyki wiedzą.

Twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym Enterprise Software Review był nieodżałowanej pamięci Tomek Marcinek. Podejmując działalność portalu w nowej odsłonie, pragniemy być godnymi kontynuatorami Jego dzieła.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i współtworzenia tego miejsca. Chcielibyśmy w jak najszerszym zakresie oddać głos tym, którzy o pracy z narzędziami informatycznymi i warunkach ich efektywnego wykorzystania wiedzą najwięcej. Nie jest naszym zadaniem mówić o informatyce w ogóle, pragniemy pokazywać jej użyteczność na przykładzie konkretnych wdrożeń, zastosowań i sytuacji.

Redakcja Enterprise Software Review


Wydawcą ESR jest Evention – firma specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. Organizator takich wydarzeń jak: Big Data Technology Warsaw Summit, InfraSec Forum, RIBA Forum, Chief Data Officer Forum, CyberGov czy Advanced Threat Summit. Współzalożyciel CSO Council – społeczności dyrektorów bezpieczeństwa informacji.