Zarządzanie informacją

Nadchodzi druga fala Data Governance

Zarządzanie danymi powinno być integralną częścią działań biznesowych. Tylko wtedy wykorzystanie danych może dostarczyć wymiernych korzyści oczekiwanych przez organizację – podkreślali uczestnicy wirtualnego spotkania będącego wprowadzeniem do „CDO Forum 2020”. Coraz więcej firm zaczyna zdawać sobie z tego sprawę. Zauważają, że wdrożenie Data Governance nie może ograniczać się tylko do spełnienia wymogów regulacyjnych. 

Kultura korzystania z danych w polskich firmach nie odbiega od tego, co jest w innych krajach, poziom zaawansowania projektów Data Governance (DG) jest u nas podobny jak na świecie, w niektórych obszarach może wręcz nawet  przodujemy – orzekli jednogłośnie uczestnicy panelu dyskusyjnego „Data Governance w polskich firmach”. Panel odbył się podczas spotkania online „Fundamenty udanego wdrożenia Data Governance”. 

Tomasz Nitsch, Innovation Factory

„Nie mamy się czego wstydzić, wiele firm uświadomiło sobie moc danych wiele lat temu. W sektorze finansowym przyczyniła się do tego rekomendacja KNF z 2014 roku, która wymogła wdrożenie Data Governance w bankach” – mówił Tomasz Nitsch z Innovation Factory (odpowiedzialny za wdrożenie DG w EuroBanku). Zwrócił też uwagę na wynikający z tego problem. W wielu miejscach potraktowano bowiem realizację zadania w kategoriach projektu: regulator wymagał, więc wdrożyliśmy i po sprawie. Nie było działań ukierunkowanych na utrzymanie projektu. To się jednak, zdaniem Tomasza Nitscha, zmienia – banki i inne firmy zaczynają teraz świadomie korzystać z wyników tego, co zostało wcześniej zrobione. 

Tomasz Mierzwa, ValueTank

„Mamy do czynienia z drugą falą wdrażania Data Governance w Polsce” – zauważył Tomasz Mierzwa, współwłaściciel i członek zarządu ValueTank. Firmy nastawiają się coraz bardziej na działania przynoszące wymierne korzyści z uporządkowanego, systemowego podejścia do zarządzania danymi. Projekty ukierunkowane są nie tyle na spełnienie wymogów regulacyjnych, ile na uzyskanie wartości biznesowych przez organizację. Stopień zaawansowania i zakres tych przedsięwzięć jest, w opinii Tomasza Mierzwy, różny w różnych firmach i branżach. Zależy od stopnia dojrzałości kultury zarządzania danymi i ich wykorzystania.

Jarosław Chrupek, DAMA Poland Chapter

Jarosław Chrupek, prezes zarządu DAMA Poland Chapter, przekonywał, że do zauważenia i docenienia roli Data Governance przyczynia się obecnie sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Okazuje się, że całe niemalże organizacje mogą pracować efektywnie w sposób zdalny. „Menedżerowie i pracownicy widzą, że w dużej mierze jest to również konsekwencja dobrze poukładanych danych i procesów” – mówił Jarosław Chrupek. Jego zdaniem, ten proces będzie się pogłębiał. Im bardziej funkcjonowanie firm będzie zależne od platform informatycznych, tym bardziej konieczne będzie umiejętne zarządzanie danymi. Tylko wówczas bowiem można będzie osiągać zamierzone rezultaty i uzyskiwać spodziewane korzyści. 

Tomasz Burzyński, Orange Polska

Zdaniem Tomasza Burzyńskiego, BI & Advanced Analytics Director (CDO scope) w Orange Polska, ważne jest, aby działań na rzecz Data Governance nie traktować jako osobnych, wyodrębnionych projektów, lecz integrować je z działaniami biznesowymi. „Na dane należy patrzeć w kategoriach ekosystemów biznesowych, które pozwalają na znajdowanie nowych wartości biznesowych” – podkreślał Tomasz Burzyński. Ważne, by nie traktować działań związanych z Data Governance jako projektów informatycznych. One muszą być częścią każdego projektu biznesowego. Jeżeli bowiem pojawia się potrzeba biznesowa, to do jej zrealizowania na pewno będą potrzebne dane. Zarządzanie danymi trzeba więc wpisywać w projekty biznesowe, a nie odwrotnie. 

Uczestnicy dyskusji zwrócili również uwagę na potrzebę wspierania firm z sektora MSP we wprowadzaniu rozwiązań porządkujących zarządzanie danymi. Duże organizacje – podkreślano – mają odpowiednie zasoby i środki na wdrażanie oraz wykorzystywanie w codziennej praktyce narzędzi Data Governance. Mniejsze nie zawsze mogą sobie na to pozwolić. Dlatego ważne jest chociażby to, by dzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniami z zakresu zarządzania danymi. Mogą się do tego przyczyniać m.in. takie inicjatywy jak obecne spotkanie. 

———————————————————————————————————————

Zdalne spotkanie „Fundamenty udanego wdrożenia Data Governance” było wprowadzeniem do e-konferencji „CDO Forum 2020”, która odbędzie się 16 września br. Informacje na jej temat można znaleźć na stronie https://www.cdoforum.pl.