Cyfrowa transformacja

Inteligentne rozwiązania dla nowoczesnych przedsiębiorców

Smart- safe – solutions, czyli sprytne, bezpieczne i skuteczne rozwiązania. Właśnie o nich mówiono podczas 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który miał miejsce w Katowicach. 

W Kongresie, którego organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, wzięło udział blisko 8 tys. uczestników. Problematyka zawarta w dwunastu ścieżkach tematycznych obejmowała zagadnienia istotne dla współczesnych przedsiębiorców: od kwestii prawnych, przez prawa pracownicze, finansowanie, rozwój, marketing po właściwe zarządzanie czasem wolnym. Uczestnicy sesji dostali możliwość poznania nowych przepisów i obostrzeń prawnych, mogli skorzystać z podpowiedzi dotyczących poszukiwania środków finansowych na rozwój. Mieli szansę porozmawiać z przedstawicielami kancelarii prawnych i banków, od których często zależy być lub nie być firmy. 

Uczestnicy Kongresu mogli także spotkać się z samorządowcami. W dyskusjach panelowych udział wzięli przedstawiciele m.in. Katowic, Zabrza, Chorzowa, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej a także Województwa Dolnośląskiego i Małopolski. 

Podczas debaty „Miasto. Dobry klimat dla biznesu” wiceprezydent Katowic, Bogumił Sobula, podkreślał, że katowiczanie są niezwykle przedsiębiorczymi ludźmi. „Katowice mają około 300 tys. mieszkańców, zarejestrowanych jest 50 tys. działalności gospodarczych. Prowadzenie własnej firmy w miejscu zamieszkania umacnia więź z miejscem, dlatego samorządowcy będą robić wszystko, aby ta tendencja się utrzymała” – powiedział Bogumił Sobula. 

Wśród uczestników Kongresu była liczna grupa zagranicznych gości z Unii Europejskiej, a także spoza granic naszego kontynentu. Zmiany na polskim rynku finansowym były przedstawiane w świetle globalnych trendów. Nowych partnerów biznesowych można było poznać podczas rozmów B2B, odbywających się na Targach Biznes Expo, które są nieodłączna częścią Kongresu. Międzynarodowy wymiar wydarzenia podkreśla podpisanie dwóch porozumień, dotyczących współpracy międzynarodowej z Białorusią i Ukrainą.

Portal Enterprise Software Review był patronem medialnym ścieżki tematycznej „Cyfrowe przedsiębiorstwo” 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.