Cyfrowa transformacja

Nie tylko duzi tworzą innowacje

Tegoroczny Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się pod hasłem „Smart – Save – Solutions”. Jego głównym celem jest pokazanie małych i średnich firm jako podmiotów innowacyjnych i nastawionych na rozwój. 

Organizowany od ośmiu lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw został pomyślany jako platforma dialogu, wymiany wiedzy, poglądów oraz doświadczeń między przedstawicielami świata biznesu, nauki i samorządu. Znajduje to odzwierciedlenie w idei przewodniej wydarzenia – „Biznes – Nauka – Samorząd – Razem dla Gospodarki”. 

Podstawowym celem Kongresu jest ukazanie wizerunku małych i średnich firm jako podmiotów, które tworząc w głównej mierze polską gospodarkę są jednocześnie bardzo innowacyjne, nastawione na ciągły rozwój oraz chętne do wymiany wiedzy i doświadczeń. Dzięki temu mogą odnosić sukcesy nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych.

Podczas tegorocznych obrad zostanie podjęta m.in. próba odpowiedzi na pytanie: Dzięki jakim innowacjom, inteligentnym i zarazem bezpiecznym rozwiązaniom sektor MŚP może zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój na rynku oraz odgrywać znaczącą rolę w gospodarce europejskiej i światowej? Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Smart – Save – Solutions”. 

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 16-18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Szczegółowe informacje oraz bezpłatna rejestracja na stronie: http://www.ekmsp.eu. Obradom będą tradycyjnie towarzyszyć Targi Biznes Expo, podczas których będzie można nie tylko zapoznać się z prezentacjami firm lecz także zasięgnąć eksperckich porad.

Poruszana podczas Kongresu problematyka została ujęta w 12 ścieżek tematycznych, wśród których są również zagadnienia związane z cyfryzacją. Enterprise Software Review objął patronatem medialnym ścieżkę tematyczną „Cyfrowe przedsiębiorstwo”. 


Sesje w ramach ścieżki tematycznej „Cyfrowe przedsiębiorstwo


Kierunki rozwoju rynku pracy w erze robotyzacji i automatyzacji

• Jak będzie się zmieniał się rynek pracy XXI pod wpływem zmian demograficznych i technologicznych (IV rewolucja przemysłowa).
• Czy nowe technologie będą zabierać pracę, czy raczej ją dawać?
• Jak przyspieszenie zmian technologicznych będzie miało wpływ na system ubezpieczeń społecznych:
*czy system ubezpieczeń społecznych będzie głównie finansowany z dochodów z pracy?
*czy pojawią się nowe ryzyka ubezpieczeniowe?
• Czy ryzyko utraty kontroli nad robotami i sztuczną inteligencją będzie hamowało rozwój technologii?

Zwiększanie konkurencyjności polskich firm MŚP na rynkach lokalnych i międzynarodowych w cyfrowych czasach

• Czy na polskim i międzynarodowym rynku da się jeszcze rosnąć „organicznie” – czyli mając po prostu dobry produkt lub wyróżnialną usługę?  Jakie pułapki i dylematy czekają na takie firmy?
• Rentowność, skalowalność, unikatowość modelu biznesowego – do czego w obecnych czasach powinny dążyć polskie małe i średnie firmy, aby zapewnić sobie dalsze istnienie i stabilny rozwój na rynku?
• Czy polskie małe i średnie firmy stać na to, by profesjonalne kompetencje nabywać z czasem i uczyć się stopniowo? A jeśli nie, to jakie drogi mają teraz polskie firmy MŚP aby je jak najszybciej uzupełniać?
• Które kompetencje powinny mieć od razu u siebie? Które można outsourcować?
• Jak wybierać dostawców i ekspertów, którzy mają nam pomóc sprofesjonalizować nasz biznes? Jakie kryteria wyboru przyjmować?
• Jak wykorzystywać nowe technologie do zwiększania konkurencyjności swojej firmy?

Świadomość podstawą cyberbezpieczeństwa

• „Oferta cyberbezpieczeństwa”, czyli co, jak i po co kupować na rynku cyberbezpiecznych rozwiązań, skierowancyh do sektora CME.
• Kto ochrania nas przed cyberprzestępczością?
• Czy chmura jest dla Małych i Średnich firm cyberbezpieczna?
• Świadomość cyberbezpieczeństwa w społeczeństwie,
• „Dlaczego i po co Pegasus?”
• Cyberwywiad,
• Cyberbezpieczeństwo

ITewolucja w biznesie – fundamenty zmian w cyfryzacji i bezpieczeństwie

• Hiperkonwergencja jako podstawa do transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa
• Backup – Spokojny sen administratora IT. Mit czy możliwość?
• Transformacyjna cyfrowa przedsiębiorstwa według Senetic.