Analityka

Różne ścieżki, cel jeden: data scientist

Skąd się biorą profesjonaliści od danych? Ze względu na ogromne i ciągle rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze, potencjalnych ścieżek kariery jest mnóstwo. Niemniej lista niezbędnych umiejętności zawodowych jest długa a wymagania pracodawców bardzo wysoko stawiają poprzeczkę wszystkim zainteresowanym.

Nie ma wątpliwości, że kariera data scientist jest z wielu względów bardzo dobrym wyborem. Na rynku jest mnóstwo ofert pracy a wynagrodzenia są wysokie. Dlatego tak wielu ludzi zadaje sobie pytanie: jak można zostać specjalistą od analizy danych?

Z informacji LinkedIn wynika, że bardzo często punktem wyjścia do kariery w nowych zawodach związanych z danymi, takich jak machine learning engineer czy data scientist, jest programowanie. Programiści bardzo chętnie poszukują dla siebie nowych obszarów rozwoju. Dotyczy to także inżynierów systemowych oraz analityków biznesowych. Bardzo często data scientist zostają matematycy i statystycy. Nie brak jednak też i osób, którzy wywodzą się z nauk humanistycznych.

Ta różnorodność wynika nie tylko z faktu, że data science to stosunkowo nowa dziedzina, lecz także z tego, że o data scientist często mówi się, że to po części matematyk, po części inżynier ale też i osoba z zacięciem biznesowym, która cechuje się w naturalny sposób ogromną ciekawością świata. Przy tym ceniona jest różnorodność perspektyw patrzenia na analizowane zagadnienia, dlatego w zawodzie sprawdzają się ludzie wywodzący się z rozmaitych środowisk, którzy na pewnym etapie swojej kariery wzbogacili zestaw posiadanych umiejętności.

Bardzo często punktem wyjścia do kariery w nowych zawodach związanych z danymi jest programowanie. Programiści bardzo chętnie poszukują dla siebie nowych obszarów rozwoju. Dotyczy to także inżynierów systemowych oraz analityków biznesowych.

Uniwersytecki start

Wiele firm, poszukując data scientist, wymaga udokumentowanej kariery w instytucjach akademickich lub naukowych. Dlatego studia dzienne na jednym z kierunków związanych z data science, big data czy analizą danych mogą okazać się najlepszą – choć nie najkrótszą – drogą do zawodu. Z pewnością najlepiej sprawdzi się ona w przypadku młodych ludzi, którzy skończyli szkołę średnią i planują dopiero swoją karierę zawodową. Oferta uczelni wyższych w całym kraju stała się pod tym względem w ciągu ostatnich kilku lat bardzo bogata.

Podobnie jest z ofertą studiów podyplomowych. To droga przede wszystkim dla osób już pracujących. Część studiów podyplomowych przygotowywana jest we współpracy z firmami specjalizującymi się w obszarze data science, dzięki czemu zyskują one bardzo praktyczny wymiar. Oferta tego typu zajęć skierowana jest nie tylko do osób chcących zostać członkami zespołów data science, ale także dla kadry menedżerskiej, która ma korzystać z efektów pracy tych zespołów.

Studia – zarówno licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe – to niewątpliwie bardzo dobry sposób wejścia w obszar data science dla ludzi zainteresowanych tą profesją. Gwarantuje holistyczne, szerokie i zróżnicowane podejście do tej multidyscyplinarnej dziedziny.

Dobrym wyróżnikiem kandydata może być certyfikat, który potwierdza posiadane umiejętności i kwalifikacje.

Przyspieszona ścieżka

Rosnące zainteresowanie potencjalnych pracodawców i wysokość oferowanych zarobków sprawiły, że rozwinęła się także bardzo bogata oferta szkoleniowa dla osób, które chciałyby nieco przyspieszyć swój rozwój w obszarze data science. Pojawiła się bogata oferta bootcampów, kursów i warsztatów tradycyjnych, kursów online a do tego liczne podręczniki umożliwiające samokształcenie.

Bootcampy to zwykle bardzo intensywne kursy, których celem jest dostarczanie uczestnikom w ciągu kliku tygodni skoncentrowanej, praktycznej wiedzy pozwalającej na rozpoczęcie pracy w zawodzie na tzw. stanowisku junior. Firmy oferujące bootcampy reklamują je, że są one przygotowane tak, żeby dostarczać uczestnikom kompletnej wiedzy w danej dziedzinie. W odróżnieniu od kursów i szkoleń, które dedykowane są konkretnym technologiom lub zagadnieniom, np. uczeniu maszynowemu. Z kolei w odróżnieniu od studiów, charakteryzują się tym, że mają bardziej zawodowy charakter, są ukierunkowane na konkretną specjalizację. Dzięki temu, że uczestnicy rozwiązują w ich trakcie konkretne zadania, a nie tylko poznają teorię, poszukując pracy mogą się w CV pochwalić udziałem w projektach.

Innym sposobem na wykazanie się udziałem w projektach dla osób, które nie pracowały jeszcze w zawodzie, są hackatony i challenge, takie jak np. organizowane przez Challenge Rocket. To organizacja, która łączy programistów, inżynierów czy data scientist z całego świata z potencjalnymi pracodawcami za pośrednictwem organizowanych spotkań. Specjaliści bez doświadczenia mogą wykazać się swoimi umiejętnościami w konkretnych zadaniach przygotowanych przez firmy poszukujące pracowników.

Bootcampy i kursy kierowane są do szerokiej grupy odbiorców: studentów, którzy chcą wzbogacić swoje CV; programistów, którzy chcą skierować swoją karierę na nowe tory; osób zatrudnionych w biznesie, które poszukują rozwiązania konkretnych problemów w swojej codziennej pracy a także menedżerów, którzy chcą poznać nowe możliwości w zakresie wsparcia dla podejmowanych decyzji. Od kandydatów wymaga się zwykle co najwyżej znajomości podstaw programowania i języka angielskiego.

Wiele firm, poszukując data scientist, wymaga udokumentowanej kariery w instytucjach akademickich lub naukowych.

Specjalista z certyfikatem

Jednym ze sposobów na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji może być uzyskanie certyfikatu. Biorąc pod uwagę, że wymagania rekruterów są zróżnicowane, certyfikat może być dobrym wyróżnikiem, który potwierdza posiadane przez kandydata umiejętności.

Certyfikat można uzyskać zarówno na kursach oferowanych za pośrednictwem platform edukacyjnych, takich jak Coursera czy Udemy, a także na kursach online i tradycyjnych organizowanych przez firmy szkoleniowe i technologiczne, takie jak Microsoft czy SAS. Koszty tego typu kursów wahają się od kilkunastu czy kilkudziesięciu dolarów za sesje online na platformach edukacyjnych po kilka tysięcy dolarów za szkolenie metodą tradycyjną.

W obliczu braków na rynku doświadczonych specjalistów, certyfikat może w wielu sytuacjach stanowić o przewadze kandydata. Pracodawcy docenią z pewnością możliwość potwierdzenia posiadanych kwalifikacji i kompetencji.

Ukończenie nawet najbardziej intensywnego a przy tym renomowanego kursu online czy intensywnego bootcampu nie będzie wystarczające, żeby ubiegać się o dobrze płatne stanowisko w uznanej firmie. Niewątpliwie można je jednak traktować jako sposób na rozpoczęcie kariery.


Powyższy tekst jest skróconą wersją artykułu, który ukaże się w przygotowywanym raporcie „Rynek pracy dla specjalistów od danych: od big data i AI do BI”. Zostanie on opublikowany podczas konferencji „Big Data Technology Warsaw Summit 2019”. Raport w wersji elektronicznej można zamówić tutaj.