Cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja wciąż przed nami

Zaledwie 5% polskich przedsiębiorstw można zakwalifikować do kategorii liderów cyfrowej transformacji – wynika z badania Digital Transformation Index. Prawie trzy czwarte uczestniczących w nim menedżerów uważa, że transformacja cyfrowa powinna objąć ich organizacje w szerszym niż dotychczas zakresie. Pocieszające jest to, że aż 63% polskich przedsiębiorców jest przekonanych, że to ich firmy dokonają samodzielnie zmian na rynku, a nie zostaną do nich zmuszone.

Celem przeprowadzonego latem 2018 roku przez Dell Technologies wspólnie z firmą Intel badania była analiza podejmowanych przez średnie i duże firmy działań zmierzających do realizacji nowych modeli dojrzałości cyfrowego przedsiębiorstwa. Oprócz określenia wartości wskaźnika dokonano również analizy planów działań firm oraz potencjalnych problemów, z jakimi mogą się zetknąć w ciągu najbliższych pięciu lat. Brane pod uwagę wskaźniki opierają się na dokonanych przez respondentów ocenach w następujących obszarach: zgodność z podstawowymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa, istniejąca strategia informatyczna, strategia transformacji personelu i planowane inwestycje.

W 2015 roku szefowie firm na świecie zdefiniowali zestaw najważniejszych atrybutów cyfrowego przedsiębiorstwa, które musi mieć każda firma, jeśli chce odnosić sukcesy na rynku w ciągu następnej dekady. Są to: elastyczne wdrażanie innowacji, szybkie wykrywanie nowych możliwości, działanie w sposób przejrzysty i godny zaufania, wyjątkowa i spersonalizowana obsługa klientów, ciągła dostępność i realizacja zadań w czasie rzeczywistym.

Uzyskane w ramach Digital Transformation Index wyniki pokazują, że tylko 5% polskich przedsiębiorstw można zakwalifikować do liderów transformacji cyfrowej. 73% menedżerów ocenia, że cyfrowa przemiana powinna objąć ich organizacje w szerszym niż obecnie zakresie. Z drugiej strony tylko 3% polskich firm zostało uznanych za cyfrowo opóźnione. Najwięcej przedsiębiorstw znalazło się w grupie ostrożnych, czyli takich, które ostrożnie i stopniowo przeprowadzają transformację cyfrową – opracowują plany i dokonują inwestycji z myślą o przyszłości. Na razie jednak nie mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Prawie jedna czwarta została natomiast zakwalifikowana do grupy wdrażających, czyli takich, które już opracowały dojrzały plan działań i dokonują inwestycji oraz wdrażają innowacje w tym zakresie.

Poziomy zaawansowania cyfrowej transformacji w polskich firmach

Oceniane kategorie Opis Analiza za rok 2018
Liderzy Firmy, które traktują różne formy cyfrowej transformacji jako element swojego DNA 5%
Wdrażający Firmy, które opracowały dojrzały plan transformacji cyfrowej oraz dokonują inwestycji i wdrażają innowacje w tym zakresie 24%
Ostrożni Firmy, które ostrożnie i stopniowo przeprowadzają transformację cyfrową, opracowują plany i dokonują inwestycji z myślą o przyszłości 37%
Śledzący Firmy, które bardzo mało inwestują w technologie cyfrowe i dopiero zaczynają tworzyć plany w tym zakresie 31%
Opóźnieni Firmy, które nie mają planów wdrażania technologii cyfrowych ani nie inwestują w takie technologie 3%

 

 

Źródło: Dell Technologies Digital Transformation Index 2018

Bariery i plany

Badanie pokazało, że prawie wszystkie polskie przedsiębiorstwa, bo aż 91%, stykają się obecnie z poważnymi przeszkodami na drodze do transformacji cyfrowej. Najważniejsze z nich to:

 • zmiany w ustawodawstwie i przepisach,
 • brak budżetu i zasobów,
 • nadmiar informacji,
 • brak wsparcia ze strony kierownictwa,
 • brak spójnej strategii i wizji transformacji cyfrowej.

Wiele firm podejmuje działania zmierzające do likwidacji istniejących barier. Próbują także zmierzyć się z zagrożeniem ze strony bardziej elastycznych, innowacyjnych uczestników rynku, którzy są w stanie przejąć ich klientów. Skala i rozkład podejmowanych działań wyglądają następująco:

 • 61% polskich firm korzysta z technologii cyfrowych w celu przyspieszenia rozwoju nowych produktów i usług;
 • 52% wykorzystuje analitykę w czasie rzeczywistym;
 • 47% firm uwzględnia kwestie bezpieczeństwa i prywatności we wszystkich urządzeniach, w aplikacjach i algorytmach;
 • 46% przedsiębiorstw stawia na wymianę wiedzy między poszczególnymi działami: kierownicy działów IT zyskują kompetencje biznesowe, a menedżerowie działów biznesowych kompetencje informatyczne;
 • 40% stara się rozwijać odpowiednie kompetencje i gromadzić wiedzę specjalistyczną w ramach firmy; obejmuje to np. wewnętrzne szkolenia w dziedzinie programowania.

Globalny problem

Trudności z przeprowadzeniem cyfrowej transformacji ma też wiele firm na świecie. Jak wynika z badania „Fujitsu Future Insights Global Digital Transformation Survey Report 2018”, do tej pory w skali globalnej mniej niż połowa projektów transformacji cyfrowej przyniosła pozytywne skutki. W wielu branżach cyfryzacja jest wciąż w powijakach.

Liderami cyfrowej transformacji są firmy, które działają online. Prawie wszystkie wdrożyły już rozwiązania z tego zakresu. O wiele wolniej zmieniają się natomiast firmy oferujące produkty i usługi w sposób tradycyjny. Dwie trzecie z nich dopiero rozpoczęło realizację projektów z dziedziny cyfryzacji. Najbardziej zaawansowany jest tu sektor finansowy. 89% należących do niego firm planuje, testuje lub wdraża cyfrową transformację. Z kolei w ochronie zdrowia takich organizacji jest 60%.

Wyniki badania pokazały również, że transformacja nie przynosi wszystkim jednakowych korzyści biznesowych. Pozytywnych efektów inwestycji w cyfryzację nie odczuła jeszcze połowa przedsiębiorstw. Najbardziej z uzyskanych efektów zadowolone są firmy z sektora finansów i handlu detalicznego. Według deklaracji ich przedstawicieli 30% zrealizowanych projektów cyfryzacji przyniosło już pomyślne rezultaty. W transporcie jest to 25%, w produkcji przemysłowej – 21%, w opiece zdrowotnej – 14%.

Według autorów raportu „Fujitsu Future Insights Global Digital Transformation Survey Report 2018” kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia udanej transformacji cyfrowej ma sześć czynników. Są to: przywództwo – zaangażowanie zarządu firmy; zespół – specjaliści potrafiący zrealizować projekt; zwinność – szybkie i elastyczne działanie; integracja biznesowa – zaangażowanie całej organizacji; ekosystem – udział odpowiednich partnerów; wykorzystanie analizy danych – umiejętność posłużenia się uzyskaną wiedzą w procesach podejmowania decyzji.


Inwestycje w nowe technologie i zabezpieczenia informatyczne planowane przez polskie firmy w najbliższym czasie (od 1 roku do 3 lat)

 • 69% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w cyberzabezpieczenia.
 • 46% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w środowiska wielochmurowe.
 • 38% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologie internetu rzeczy (IoT).
 • 38% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologię Flash.
 • 37% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

Źródło: Dell Technologies Digital Transformation Index 2018